Bewindvoerders, Mentoren en Curatoren

Voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren

Alle professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk naar een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.

Ook in 2019 organiseren wij diverse trainingen voor professionele bewindvoerders, mentoren en curatoren:

Training Mentorschap
Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de taken, de positie, de verantwoordelijk- en de bevoegdheden van de mentor. Naast de wet- en regelgeving komen ook onderwerpen als ethiek en communicatie aan de orde. Deze training kenmerkt zich door een goede balans van theorie en praktijkervaringen. Voor meer informatie over de training Mentorschap,  Klik hier.

Datum:                              Aanmelden vóór:       Scholingspunten:

Vrijdag 22 maart 2019    8 maart 2019                 8 PE punten/uren (Vol)

Vrijdag 4 oktober 2019   20 september 2019     8 PE punten/uren (Amsterdam)

Tijd: 09.00 tot 17.00 uur

Aanmelden voor een training: klik hier

Verdiepingstraining
Tevens organiseren we een aantal verdiepingstrainingen in 2019.
Voor meer informatie kunt u de betreffende training aanklikken.

De belevingswereld van mensen met borderline, persoonlijkheidsstoornissen en impulsbeheersingsstoornissen:
vrijdag 19 april 2019                    Van 09.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 5 april 2019.
vrijdag 22 november 2019         Van 09.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 8 november 2019.
Scholingspunten: 8 PE punten/uren. (Amsterdam)

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking:
vrijdag 10 mei 2019                      Van 09.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 26 april 2019.
vrijdag 1 november 2019           Van 09.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 18 oktober 2019.
Scholingspunten: 8 PE punten/uren. (Amsterdam)

Van indicatie tot zorgplan:
Geannuleerd
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Conflicthantering en verbaal geweld:
Geannuleerd
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Patiëntenrechten:
vrijdag 28 juni 2019                    Van 13.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 14 juni 2019.
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Omgaan met ethische dilemma’s:
vrijdag 13 september 2019       Van 13.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 30 augustus 2019
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Conflicthantering en verbaal geweld:
vrijdag 20 september 2019        Van 13.00 tot 17.00 uur.   Aanmelden vóór 6 september 2019.
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Belevingswereld van mensen met dementie:
vrijdag 13 december 2019        Van 13.00 tot 17.00 uur.    Aanmelden vóór 29 november 2019.
Scholingspunten: 4 PE punten/uren. (Amsterdam)

Aanmelden voor een training: klik hier.

Wat zeiden de cursisten over de trainingen?

Voorwaarden Welkomen Trainingen: klik hier

_________________________________________________________________
Welkomen Trainingen is een samenwerking met Ernst Abbing Communicatie. Wij geven sinds 2006 trainingen aan diverse doelgroepen. Hierdoor hebben wij een schat aan ervaring opgebouwd. Als gevolg van de vele veranderingen in de wetgeving en door bezuinigingen, is het vak van bewindvoerder, mentor en curator voortdurend in beweging. Met trainingen voor bewindvoerders, mentoren en curatoren dragen wij onze kennis en ervaring over, zodat de professional up-to-date blijft.