Belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking

Programma

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een licht verstandelijke beperking. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator?

Het ochtend gedeelte gaat in op de achtergronden, het hoe en waarom en de theoretische onderbouwing.
In het middag gedeelte zullen we besteden aan de communicatie. Telefonisch, face to face, do’s en don’ts. We zullen hierbij aansluiten bij de eigen ervaringen van de deelnemers.

De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en is praktijkgericht.
Zo wordt er gebruik gemaakt van verhalen, visualisatie oefeningen en worden heldere handvaten voor de communicatie gegeven.

Data: geannuleerd.

Kosten per deelnemer per training: € 360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).      Leden NBBI €325,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.