Conflicthantering en verbaal geweld

Vanaf september 2021 zullen alle trainingen weer op locatie plaatsvinden. Mocht het wegens de COVID-19 maatregelen veranderen, zullen wij dit u spoedig laten weten. 

Programma

Als curator, bewindvoerder en mentor kom je regelmatig in aanraking met conflicten en oplopende emoties. Dat kan zijn met je cliënt, maar ook met hulpverleners, artsen en familie. Hoe ga je hier zodanig mee om dat de relatie in stand blijft?

Deze training is een praktijkgerichte verdieping rondom deze problematiek en bestaat naast een theoretische uiteenzetting vooral uit het trainen van vaardigheden. Met een variatie aan werkvormen krijgen de deelnemers handvatten mee die gelijk inzetbaar zijn in de praktijk. 

Na de training is de deelnemer in staat om valkuilen te herkennen en hier op de juiste manier mee om te gaan; een persoonlijke aanval of bedreiging (verbaal) te pareren; het effect in te schatten van een emotionele manipulatie en hoe hierop te reageren; persoonlijke grenzen te stellen en deze helder te communiceren; de verschillen te onderkennen tussen het optreden van weerstanden in face-to-face, telefonische en email/schriftelijke communicatie; de relatie met de cliënt te behouden.

De training is bedoeld voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren die zich verder willen verdiepen in het omgaan conflicten en verbaal geweld in het dagelijks werk.

Tijdens deze training wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur om de theorie vanuit praktijksituaties te oefenen. Hierbij is het doel om middels levensechte situaties een blijvende indruk achter te laten van hoe men de communicatie ervaart.

Voordelen van een trainingsacteur zijn:
1. Een trainingsacteur speelt realistisch
2. Een trainingsacteur speelt interactief
3. Een trainingsacteur stemt zijn gedrag altijd af op de deelnemer
4. Een trainingsacteur is in staat na afloop van het rollenspel feedback te geven
5. Een trainingsacteur is bekend met de trainingsmethodiek

Datum: Deze training is geannuleerd.

Kosten per deelnemer per training: € 360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en lunch)

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 12 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.