Psychiatrische aandoeningen in vogelvlucht

Programma

Inleiding Psychiatrie
Wat omvat de term ‘ernstig psychische aandoeningen’? Wat zijn de kengetallen in Nederland? In deze module worden in vogelvlucht de meest voorkomende stoornissen besproken. Er zal bij elke stoornis kort stilgestaan worden bij de aard van de stoornis en hoe je de stoornis kan herkennen. De theorie wordt afgewisseld met korte praktische oefeningen.

Omgaan met iemand met een stoornis
Als curator/bewindvoerder/mentor heb je te maken met een scala aan cliënten die elk hun eigen kenmerk hebben. We gaan in deze module in op de belangrijkste GGZ-stoornissen, te weten: autisme, ADHD, bipolaire stoornissen, depressies, schizofrenie, borderline en het containerbegrip psychotische stoornissen. Per stoornis gaan we de diepte in om te ontdekken wat de stoornis precies is, hoe je de stoornis herkent en vooral hoe je het beste kunt handelen/reageren. Theorie wordt afgewisseld met video- en audiomateriaal en praktische oefeningen.

Communicatieve vaardigheden
Na een korte theoretische inleiding over communicatie en omgaan met lastige reacties, zal aan de hand van casuïstiek een aantal rollenspellen gespeeld worden. Hierbij zal er aandacht zijn voor o.a. ‘blokkerende gedachten” en grenzen bewaken bij emotionele gesprekken. Er wordt persoonlijke feedback gegeven over het effect van het vertoonde gedrag.

Doelstelling
Na afloop van de training weten de deelnemers wat de belangrijkste kenmerken zijn van de behandelde stoornissen. Ze hebben een aantal tip en handvatten gekregen voor de omgang met cliënten met verschillende stoornissen en hebben geoefend met omgangsvaardigheden.

Data: vrijdag 21 oktober 2022 (09:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).      Leden NBBI €325,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.