Patiëntenrechten

Programma

De Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gaat in op de relatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Deze training behandeld deze wetgeving uitvoerig. Daarnaast wordt er gekeken welke specifieke wetgevingen er in Nederland zijn die de rechten van de hulpvragers beschermen?

Vervolgens worden de verschillende patiëntenrechten behandeld. Wat is de rol van de mentor/curator bij deze rechten? Hoe vul je als mentor/curator deze rol in? Tot slot behandelen we de sociale kaart van de klachtrecht. Waar kan men eventueel een klacht over een hulpverlener indienen en wat is hierbij de rol van de curator/mentor?

De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en is praktijkgericht. Zo wordt er gebruik gemaakt van verhalen, diverse oefeningen en worden heldere handvatten voor de communicatie gegeven.

Datum: geannuleerd.

Kosten per deelnemer per training: € 190,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).    Leden NBBI €175,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.