Home

Welkomen trainingen verzorgt in samenwerking met Ernst Abbing Communicatie diverse trainingen en scholingen gericht op de sectoren zorg en welzijn.

Zorgvernieuwingen vragen veel van medewerkers op de werkvloer. Het gehele proces staat of valt met hun deskundigheid en motivatie. Wij verzorgen sinds 2006 trainingen en scholingen voor medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook voor belangenbehartigers, curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De trainingen worden op maat gemaakt voor de opdrachtgever, zodat de scholing is toegesneden op de wens van de doelgroep. In overleg met de opdrachtgever worden vooraf duidelijke leerdoelen vastgesteld.

Het niveau van de training en de te hanteren cases worden uiteraard afgestemd op de deelnemers. Ook de duur van de training, de locatie en de groepsgrootte zal in overleg geschieden. De trainingen kunnen zowel op locatie als incompany gegeven worden.

De trainingen worden gekenmerkt door een uitgekiende balans tussen theorie en praktische oefeningen (cases en rollenspellen).

Mogelijke trainingsonderwerpen:

 • Mentorschap
 • Ethische dilemma’s in de zorg
 • Wet- en regelgeving in de zorg en welzijn
 • Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Omgaan met mensen met dementie
 • Omgaan met mensen met autisme
 • Omgaan met mensen met borderline
 • GGZ in vogelvlucht
 • Patiëntenrechten
 • Zorgplanning
 • Indicatiestelling
 • Methodisch werken
 • Wet Verplichte GGZ
 • Wet zorg & dwang
 • Verslavingszorg
 • Verslavingszorg bij mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Gedwongen opnames
 • (Ouderen) misbruik en huiselijk geweld
 • Communiceren in de gezondheidszorg
 • Omgaan met agressie
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Omgaan met weerstanden
 • Grenzen stellen
 • Conflicthantering en verbaal geweld
 • Motiverende gesprekken

Neem voor een vrijblijvend oriënterend gesprek contact op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. Klik hier

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze trainingen? Meld u hier aan: