Motiverende Gespreksvoering

Programma

In de cursus ‘motiverende gespreksvoering’ leer je de achtergronden van deze methodiek kennen en leer je door oefening de beginselen van de methodiek toe te passen. Deze methodiek is ontwikkeld om mensen te begeleiden bij gedragsverandering en wordt al jaren toegepast in de verslavingszorg, GGZ en maatschappelijk werk.

De gesprekstechnieken van ‘motiverende gespreksvoering’ helpen jou om je cliënten zonder strijd te ondersteunen bij het maken van meer verstandige keuzes en het vertonen van meer effectief gedrag. Je krijgt inzicht in wat mensen motiveert. Je leert hoe je kunt omgaan met weerstand en passiviteit en hoe je iemands intrinsieke motivatie sterker kunt maken. Motiverende gespreksvoering is een methodiek die zorgt dat je gemakkelijker kunt aansluiten bij je cliënt en gedragsverandering op gang brengt.

Datum: geannuleerd.

Kosten per deelnemer per training: € 400,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).        Leden NBBI €360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.