Reacties van deelnemers

Wat zeiden de deelnemers over onze trainingen? 

Belevingswereld van mensen met dementie: “Fijne afwisselende en levendige cursus. Goede aansluiting bij praktijk.”

Mentorschap – “Hier had ik echt iets aan! En er was ook een gezonde balans tussen theorie en praktijk. Top!”

Omgaan met ethische dilemma’s – “Deze training geeft me ondersteuning bij het denkproces om tot een juiste beslissing te komen.”

Belevingswereld van mensen met dementie: “Een halve dag met leerzame onderwerpen brengt mij weer beter richting de klanten en de organisaties waar deze klanten wonen, door verzorgd worden.”

Van indicatie tot zorgplan – “Deze training is overtuigend gebracht. Ik sta nu sterker in mijn werk als mentor.”

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking – “Deze training maakte me bewust van mijn eigen communicatie naar mensen met een licht verstandelijke beperking.”

Mentorschap – “Prima training. De dag vloog voorbij en ik kan hier meteen in de praktijk mee aan de slag.”

Van indicatie tot zorgplan – “Ik heb geleerd kritischer naar zorgplannen te kijken, ik heb hiervoor heldere tips gekregen.”

Omgaan met ethische dilemma’s –“Deze training heeft mij praktische handvaten gegeven die ik in de praktijk als bewindvoerder kan gebruiken.”

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking – “Ik kan me nu meer inleven in de manier waarop de cliënt ons en zichzelf ziet.”

Mentorschap – “De taken en bevoegdheden van de mentor zijn mij nu veel duidelijker geworden. De volgende dag kon ik het gelijk in de praktijk gebruiken.”

Omgaan met ethische dilemma’s – “Bij situaties zal ik terugdenken aan de lesstof en de inhoud van deze training.”

Van indicatie tot zorgplan – “Ik heb meer inhoudelijke kennis gekregen. Dit helpt mij verder in het werk als mentor.”

De belevingswereld van mensen met een licht verstandelijke beperking – “Door deze informatie is het voor mij inzichtelijker om het proces te bewaken.”

Mentorschap – “Ik kan me nu beter voorbereiden op gesprekken met artsen en begeleiders.”

Van indicatie tot zorgplan – “Deze training heeft mijn kennis verbreed.”

Mentorschap – “Deze training heeft waardevolle handvatten gegeven om mijn taak als mentor verder te verdiepen.”

Omgaan met ethische dilemma’s – “De ervaringen van anderen hebben mijn persoonlijke bibliotheek verrijkt.”

Van indicatie tot zorgplan – “De training heeft me duidelijk gemaakt wat mijn rol is en dat ik de zaken moet laten waar ze horen. Niet te veel zelf willen uitvoeren.”

 

Wilt u een recensie schrijven?

Schrijf een recensie: