Belevingswereld van mensen met autisme

Programma

Mensen met autisme kunnen onderling veel verschillen, maar één ding hebben zij met elkaar gemeen: ze hebben moeite met het communiceren met anderen. Mensen met autisme vinden het vaak lastig om non-verbale signalen (intonatie, gezichtsuitdrukkingen en gebaren) goed te interpreteren. Ook wordt er vaak van hen verwacht, dat zij hun communicatiestijl aanpassen aan de situatie en aan anderen. Dit leidt dikwijls tot spanningen door een gebrek van een sociale radar. Door de verstoorde communicatie komen mensen met autisme dikwijls in de problemen, zij ervaren de wereld anders.  Als curator, bewindvoerder en/of mentor kun je last hebben van deze verstoorde communicatie.

Vaak ervaren we ander gedrag, weerstand, opstandigheid of desinteresse vanuit de cliënt. Maar waar komt dit gedrag vandaan? Hoe ga je om met dit gedrag en hoe zorg je ervoor dat je in contact blijft met je cliënt?

Tijdens deze training bespreken we wat autisme inhoud, hoe gedrag kan ontstaan en krijgen de deelnemers concrete communicatietips. De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en er wordt herkenbare casuïstiek gebruikt. Er is voldoende gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van eigen voorbeelden uit de praktijk.

Datum: vrijdag 4 oktober 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).    Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.