Omgaan met agressieve cliënten

Programma

Als curator, bewindvoerder en mentor kom je regelmatig in aanraking met conflicten en oplopende emoties. Dat kan zijn met je cliënt, maar ook met hulpverleners, artsen en familie. Of mensen die niet begripvol reageren op maatregelen en beperkingen als gevolg de beperkbare middelen die een cliënt heeft. Hoe ga je hier zodanig mee om dat de relatie in stand blijft?

Er zijn mensen die hun frustraties afreageren op jou als professional. Veel mentoren en bewindvoerders voelen zich overvallen door zoveel onredelijkheid, weten niet goed hoe te reageren en blijven achter met een rotgevoel. In sommige situaties werkt hun goedbedoelde reactie zelfs escalatie in de hand.

Deze training is een praktijkgerichte verdieping rondom deze problematiek en bestaat naast een theoretische uiteenzetting vooral uit het trainen van vaardigheden. Met een variatie aan werkvormen krijgen de deelnemers handvatten mee die gelijk inzetbaar zijn in de praktijk. 

In deze training leer je:
• Herkennen met welke vorm van lastig gedrag of agressie je te maken hebt;
• Hoe je je eigen spanning en ergernis onder controle kan houden;
• In te schatten welke strategie het best past bij welke situatie;
• Alle belangrijke aanpakken om mensen te kalmeren;
• Welke valkuilen en risico’s je moet vermijden.

Datum: vrijdag 29 november 2024 (13:00 – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).  Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB 4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.