Misbruik en huiselijk geweld

Programma

Huiselijk Geweld: maak jij het verschil?

Helaas is huiselijk geweld een probleem dat veel te vaak voorkomt. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2022 slachtoffer waren van huiselijk geweld. Dit omvat lichamelijke- en geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering, stalking en financiële uitbuiting. Het is hartverscheurend om te bedenken dat zoveel mensen hiermee te maken hebben.

Soms kunnen spanningen in een gezin of relatie zo hoog oplopen dat er een onveilige thuissituatie ontstaat. Dit is een angstaanjagende realiteit voor degenen die er middenin zitten, en het stopt meestal niet vanzelf. Het komt regelmatig voor dat een cliënt slachtoffer is van een vorm van huiselijk geweld. Als jij, als wettelijk vertegenwoordiger, je zorgen maakt om een cliënt, is het belangrijk om het bespreekbaar te maken. Jij kunt het verschil maken. Door het gesprek aan te gaan en je bezorgdheid te uiten, kun je een steunpilaar zijn voor iemand die lijdt onder huiselijk geweld. Jouw vriendelijkheid en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken in het leven van een slachtoffer.

Er is een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling die professionals helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten zijn sinds 1 juli 2013 verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Tijdens deze training bespreken we wat huiselijk geweld inhoud, welke signalen je bij zowel het slachtoffer als de dader kunt zien en vervolgens wat je met deze signalen kunt doen. We gaan nader in op de meldcode en we bespreken wat jij als wettelijk vertegenwoordiger kunt betekenen in dergelijke situaties. Daarnaast zal er voldoende gelegenheid zijn om de bedrijfseigen casuïstiek te bespreken met elkaar. De deelnemers gaan naar huis met een aantal praktische handvaten.

Datum: vrijdag 31 mei 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).    Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.