Licht verstandelijke beperking en verslaafd, wat nu?

Programma

Als bewindvoerder, mentor en/of curator kan je in je caseload te maken krijgen met mensen met een licht verstandelijke beperking die een vorm van verslaving hebben. Verslaving is een psychische aandoening die het leven van de cliënt behoorlijk kan beïnvloeden. In het dagelijkse praktijk van de wettelijk vertegenwoordiger heb je te maken met onder andere het gedrag wat voort kan komen vanuit een verslaving. Juist mensen met een licht verstandelijke beperking ondervinden veel problemen van hun verslaving.

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een licht verstandelijke beperking. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een licht verstandelijke beperking te hebben? Hoe gaat men met hun verslaving om? En wat houdt dit weer in voor de wettelijke vertegenwoordiger?

Het ochtend gedeelte gaat in op de achtergronden, het hoe en waarom en de theoretische onderbouwing. Het middag deel zullen we besteden aan communicatie en grenzen stellen. De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en is praktijkgericht. Zo wordt er gebruik gemaakt van verhalen en praktijksituaties en worden heldere handvaten voor de communicatie gegeven.

Datum: vrijdag 11 oktober 2024 (09:00 – 17:00).

Kosten per deelnemer per training: € 400,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).        Leden NBBI €360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.