Belevingswereld van mensen met dementie

Programma

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met dementie. Hoe ziet diegene de wereld om zich heen? Waarom komt het dat zij de wereld om zich heen niet goed kunnen overzien? Wat betekent het om een dementie te hebben? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator?

In deze training wordt er gekeken welke soorten dementie er zijn, wat de oorzaken zijn, de symptomen en worden de verschillende fases besproken. Er wordt ingegaan op de belevingsgerichte zorg en het omgaan met dementie in verschillende situaties.

De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en is praktijkgericht. Zo wordt er gebruik gemaakt van verhalen, diverse oefeningen en worden heldere handvatten voor de communicatie gegeven.

Datum: vrijdag 13 december 2024 (13:00-17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).  Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB 4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.