Verdieping: Omgaan met Ethische Dilemma’s

Programma

Ethische Dilemma’s: autonomie versus gezondheid

Ethiek gaat over het nadenken over wat het juiste is om te doen. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol. Zowel mentoren, bewindvoerders als curatoren krijgen tijdens hun werk te maken met allerlei ethische kwesties, groot en klein. De waarden en normen in de zorg zijn vastgelegd in diverse beroepscodes. Hierin staat onder meer, dat je je beroep moet uitoefenen met het oog op het welzijn en de gezondheid van de cliënt en dat je moet handelen naar de professionele standaard. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het streven naar welzijn kan voor een cliënt andere keuzes opleveren dan het streven naar gezondheid. Daarnaast zorgen  maatschappelijke ontwikkelingen ervoor, dat de beroepsethiek in de zorg continu mee moet veranderen.

De toegenomen nadruk op zelfmanagement bij cliënten is een belangrijke maatschappelijke verandering, die van invloed is op de beroepsethiek in de zorg. Dankzij zelfmanagement kunnen cliënten hun ziekte of beperking zelf meer vormgeven in het dagelijkse leven. Het veronderstelt dat ze weten wat hun ziekte of beperking  inhoud, wat de consequenties zijn van hun keuzes en waar ze de juiste zorg kunnen ontvangen. Maar is dat in de praktijk ook zo? Maakt men ook de juiste keuzes? Als mentor, bewindvoerder of curator heb je bijna dagelijks te maken met cliënten, die keuzes willen maken die ten kosten kunnen gaan van hun gezondheid. Maar hoe ga je als beroepskracht hier zuiver mee om? Wat is goed voor je cliënt? Welke rol speel je zelf?

Deze training is een vervolg op de eerder gegeven training ethische dilemma’s. Het is een praktijkgerichte verdieping waar veel gelegenheid is om dilemma’s uit de praktijk onderling te bespreken. De training bestaat naast een korte theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen. De training is bedoeld voor professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren, die zich verder willen verdiepen in het omgaan met ethische dilemma’s in het dagelijks werk. Het theoretisch kader wordt ondersteund door diverse praktijkgerichte oefeningen, om de deelnemers inzage te geven en om ze bewust te laten worden van hun eigen rol in ethische dilemma’s.

Datum: vrijdag 28 juni 2024 (13:00-17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).    Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.