Omgaan met Ethische Dilemma’s

Programma

Ethiek gaat over het nadenken over wat het juiste is om te doen. Daarbij spelen waarden en normen een belangrijke rol. Zowel mentoren, bewindvoerders als curatoren krijgen tijdens hun werk te maken met allerlei ethische kwesties, groot en klein. Maar hoe ga je als beroepskracht hier zuiver mee om? Wat is goed voor je cliënt? Welke rol speel je zelf?

Deze training is een praktijkgerichte verdieping rondom deze dilemma’s en bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen. Middels een methodiek krijgen de deelnemers handvatten mee die gelijk inzetbaar zijn in de praktijk. De training is bedoeld voor professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die zich verder willen verdiepen in het omgaan met ethische dilemma’s in het dagelijks werk.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:
• Toetsing eigen ervaringen
• Theoretisch kader: Oordelen en argumenten
• Theoretisch kader: Ethiek
• Theoretisch kader: Waarden en normen
• Theoretisch kader: Systematische bezinning
• Het theoretisch kader wordt ondersteund door diverse praktijkgerichte oefeningen, om de deelnemers inzage te geven in ethische dilemma’s en om ze bewust te laten worden van hun eigen rol daarin.

Datum: vrijdag 16 juni 2023 (13:00-17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 190,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).    Leden NBBI €175,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.