Online: Belevingswereld van mensen met psychiatrische ziekten

Programma

Als curator, bewindvoerder of mentor heb je een breed scala aan cliënten. Elke cliënt vraagt om maatwerk: Welke verwachtingen zijn er? Hoe wil iemand benaderd worden? Wat kan de cliënt nog zelf?

Een deel van deze cliënten kampt met één of meerdere psychiatrische stoornissen. Dat maakt het contact en het werken met deze mensen nog complexer.

Welkomen Trainingen wil professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren inzicht geven in veel voorkomende psychische stoornissen om vervolgens handvatten te geven hoe met deze cliënten kan worden omgegaan. Want hoewel je geen hulpverlener bent of werkzaam bent in de medische zorg, inzicht in iemands ziektebeeld leidt vanzelf tot meer begrip. En meer begrip zorgt ervoor dat je beter op een situatie voorbereid bent en adequater kan handelen.

Tijdens deze training behandelen we ADHD, eetstoornissen, schizofrenie, angststoornissen, stemmingsstoornissen en fobieën. We bespreken wat het betekent, welk gedrag de cliënt kan vertonen en vervolgens geven we concrete communicatietips. De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen en er wordt herkenbare casuïstiek gebruikt.

Deze training wordt online gegeven.

Datum: vrijdag 18 oktober 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 400,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en certificaat).                         Leden NBBI €360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en certificaat).

Locatie: Online (Zoom).

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.