Online: Van indicatie tot zorgplan

Programma

Als mentor kunt u invloed uitoefenen op de zorg die de cliënt ontvangt. Indicaties en zorgplannen zijn een onderdeel van deze zorg, maar wat betekenen deze indicaties en hoe leest u een zorgplan? Deze training richt zich op professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die zich meer willen verdiepen in de onderdelen indicatiestelling en zorgplannen. Tevens worden de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving van 2022 behandeld.

Indicatiestelling:
Er veranderd veel zorgland. Maar wat betekent dit voor de indicatiestellingen? En hoe ziet een dergelijk proces eruit. Tijdens deze middag staan wij stil bij de indicatiestellingen en zal er uitgelegd worden wat er veranderd is en welke invloed de mentor kan hebben op deze processen.

Zorgplanning:
Deze module gaat in op de zorgplanning. Hoe ziet een zorgplan eruit, hoe kunt u deze lezen. Hoe werkt de procedure om tot een zorgplan te komen en op welke momenten kunt u als mentor hier invloed op uit oefenen.
Naast een theoretische kader wordt aan de hand van praktijk voorbeelden de kennis overdragen.

Datum: vrijdag 27 september 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en certificaat).                      Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus en certificaat).

Locatie: Online (Zoom).

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.