Belevingswereld van mensen met een verslaving

Programma

Als bewindvoerder, mentor en/of curator kan je in je caseload te maken krijgen met mensen met een vorm van verslaving. Verslaving is een psychische aandoening en kan het leven van de cliënt erg beïnvloeden. In het dagelijkse praktijk van de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt heb je te maken met onder andere het gedrag wat kan voortkomen uit een verslaving.

Het gedrag van de cliënt is beter te begrijpen als je weet wat een verslaving is en als je weet waarom je mensen met een verslaving op een bepaalde manier moet benaderen. Hierdoor zal het voor de wettelijk vertegenwoordiger gemakkelijker zijn om met cliënten met een verslaving om te gaan. Belangrijk is om te weten dat niet elke verslaving hetzelfde is en dat elk persoon anders met een verslaving om gaat, wat betekent dat het altijd maatwerk is.

Tijdens deze training gaan we in op de theoretische achtergronden van verslavingen, welke gevolgen een verslaving kan hebben op een persoon en de omgeving, en hoe je hiermee om kan gaan. We kijken naar het ontstaan van een verslaving en de soorten verslavingen. We kijken naar verschillende deelonderwerpen en vragen gelinkt aan verslavingen. Welke verwachtingen kun je hebben als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt? En tot slot, wat betekent dit in de communicatie van de bewindvoerder, mentor en/of curator met de cliënt?

Datum: vrijdag 17 mei 2024 (13:00 uur – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).   Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.