Mentorschap

Programma 

Taken en bevoegdheden mentor
In deze module wordt eerst een totaalbeeld geschetst van wat mentorschap inhoudt. Diverse begrippen worden uitgelegd, zodat het werk werkveld duidelijk wordt. We staan stil bij de taken en de positie van de mentor: wat moet hij wel doen, maar ook: wat moet hij NIET doen. Welke verantwoordelijkheden en welke bevoegdheden heeft de mentor? Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we zien wat deze taken en bevoegdheden impliceren.

Wet- en regelgeving
In deze module wordt kort aandacht besteed aan een aantal wetten waarmee een mentor te maken kan krijgen en wat de rechten en plichten van de cliënt zijn. Welke gevolgen hebben de veranderingen in de Wet Mentorschap met zich meegebracht. Tot slot staan we stil bij de
patiëntenrechten.

Ethiek en mentorschap
De module ‘Ethiek’ legt eerst uit wat ethiek inhoudt in relatie tot mentorschap. Door middel van cases behandelen we een aantal ethische dilemma’s die de mentor bewust maken van zijn rol en positie in vergelijkbare situaties.

Communiceren als mentor
Tot slot trainen we een aantal communicatieve vaardigheden, zoals luisteren, presenteren en omgaan met weerstand. Deze module bestaat voornamelijk uit praktische oefeningen in de vorm van cases en rollenspellen en biedt handvatten, gericht op het mentorschap.

Datum: vrijdag 19 april 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Vrijdag 8 november 2024 (09:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 400,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).        Leden NBBI €360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.