Trainers

Patrick Komen

 

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de sectoren zorg en welzijn. Hierin heb ik diverse functies (uitvoerend, beleidsmatig en coördinerend) gehad. Mijn werkervaring heb ik binnen diverse sectoren opgedaan:
– (O)GGZ
– verstandelijke beperking
– licht verstandelijke beperking
– jeugdzorg
– ouderenzorg
– patiënten verenigingen
– (semi)overheden

Doordat ik verschillende functies heb gehad ben ik in staat om gemakkelijk verbindingen te leggen tussen het uitvoerend niveau van de organisatie en het beleid, maar ook om het beleid te vertalen naar de werkvloer.

Daarnaast vind ik het belangrijk om een breed gezichtsveld te hebben om zodoende snel in te spelen op de actuele vraagstellingen. Door mijn werkzaamheden voor verschillende gezondheids- en welzijnsinstellingen ben ik op de hoogte van de huidige ontwikkelingen in de zorg, welzijn en de wet- en regelgeving. Het onderhouden en opbouwen van een netwerk beschouw ik hierbij als een natuurlijk gegeven.

Zorgvernieuwingen vragen veel van medewerkers op de werkvloer. Het gehele proces staat of valt met hun deskundigheid en motivatie. Ik verzorg sinds 1999 trainingen en scholingen voor medewerkers van verschillende instellingen, voor vrijwilligers, maar ook voor belangenbehartigers.

Ernst Abbing

In 1996 ben ik mijn eigen communicatiebureau begonnen. Aanvankelijk richtte ik mij vooral op het bedenken en produceren van opdrachtfilms voor zowel profit als non-profit organisaties. Gaandeweg heb ik mijn diensten uitgebreid naar het organiseren van evenementen, conceptontwikkeling, advies en training.

De trainingen die ik geef, zijn vooral gericht op het ontwikkelen van vaardigheden: presentatietechniek, interviewtechniek, onderhandelen, communiceren onder druk en mediatrainingen. Deze trainingen geef ik sinds 2004 toen ik werd benaderd door het competence trainingsbureau MK Leads in Amsterdam om voor hen trainingen te geven voor diverse opdrachtgevers.

Sandy Pauw

In mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in verschillende werkvelden. Die variëren van een internationaal accountantskantoor en overheid, tot zorg, welzijn en volkshuisvesting. Opgeleid als sociaal agoog en bestuurskundige werkte ik als maatschappelijk werker, trainer, beleidsadviseur, projectleider en manager in zorg en welzijn.

In 2012 ben ik gestart als zelfstandig adviseur, trainer en interim-manager vanuit mijn bedrijf Pava Consult. Ik werk voornamelijk voor organisaties in zorg en welzijn en gemeentelijke overheid.

Ik verzorg training en onderwijs op de volgende gebieden:

  • persoonlijke effectiviteit / leiderschap / omgaan met (werk)stress
  • zorgmanagement / kwaliteits- & procesmanagement / organisatiekunde
  • maatschappelijk werk / ggz-agoog / verslavingszorg
  • motiverende gespreksvoering / herstelzorg / omgaan met agressie / geweld en (seksueel) misbruik in gezinnen
  • ethiek / professionele ethiek / zorgethiek
  • cliëntondersteuning / kwaliteitszorg / coördineren en organiseren

Voor en door mijn werk houd ik me goed op de hoogte van ontwikkelingen en overheidsbeleid in zorg en welzijn. De veranderingen in deze sector, in combinatie met de snelle ontwikkeling van nieuwe inzichten en methodieken, vragen een continu leren van de werknemers in zorg en welzijn. In mijn trainingen vind ik het fijn om in een veilige sfeer, met actieve interactie en oefening, kennis, vaardigheden en ontwikkelingen over te dragen aan professionals.

Ingeborg van der Cingel

Sinds 1995 werkzaam in de sector Zorg en Welzijn. Ik heb ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen waaronder GGZ, LVB, jeugdzorg en ouderenzorg. Deze brede oriëntatie richtte zich niet alleen op de verschillende doelgroepen, maar tevens op verschillende functies bij verschillende bedrijven. Ik was in staat deze functies te bekleden door een breed scala aan opleidingen waaronder maatschappelijk werk, pedagogiek en later een opleiding management in de zorg. Deze laatste opleiding richtte zich onder andere op verandermanagement en werken met zelfsturende teams. Ik ben actief geweest als maatschappelijk werker, coördinator pleegzorg, projectleider, trainer, en uiteindelijk als oprichter en directeur bij Stichting Mentorschap. Sinds 2018 ben ik werkzaam als teamleider bij Stichting Odion in het kind-cluster. Binnen dit cluster wordt er ondersteuning en zorg geboden aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke (meervoudige) beperking. Daarnaast ben ik nog steeds uitvoerend mentor bij een 3-tal clienten.

Doordat ik verschillende functies heb gehad en met vele doelgroepen mocht samenwerken ben ik in staat om gemakkelijk verbindingen te leggen. Tijdens mijn werk ben ik daarnaast veel in gesprek geweest met de unieke persoonlijkheden die elke doelgroep met zich meebrengt. Dit stelt mij in staat om de belevingswereld van de cliënt een leidraad te laten zijn in de werkwijze van de verschillende beroepsgroepen.

Naast deze verbindende rol durf ik het gesprek aan te gaan en vind ik het leuk om mensen te coachen. Ik ben daarom in 2019, naast mijn baan als teamleider, gestart als zelfstandige. Vanuit mijn bedrijf Tij Coaching bied ik mijn diensten als trainer en coach aan voor bedrijven die zich richten op zorg en welzijn.

In mijn trainingen kan ik de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan delen en overdragen aan andere professionals. Het past bij mijn persoonlijkheid om deze kennis op een actieve en interactieve manier te delen. Dit doe ik door een combinatie van oefeningen, uitleg en het uitwisselingen van ervaringen. Bovendien vind ik het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen en kennis met elkaar te delen en daarover in gesprek te gaan.  

Hans Fischer 

Met mijn achtergrond in de wereld van theater, omarmde ik het vak van trainingsacteur. Ik werd gegrepen door de ontwikkeling die mensen kunnen doormaken als zij bereid zijn om op zichzelf te reflecteren, in de manier waarop zij hun gedrag vormgeven, in relatie tot anderen. Na mijn HBO opleiding omgangskunde voegde ik een ambacht toe aan dat van trainingsacteur; communicatietrainer.

Mijn activiteiten zijn samen te bundelen in grofweg 3 hoofdthema`s:
• Persoonlijke effectiviteit; Waarbij ik graag gebruik maak van de LIFO-methode
• Teamcoaching
• Omgaan met lastig en agressief gedrag

In mijn manier van werken word ik gewaardeerd om mijn oprechte en persoonlijke aandacht, de veiligheid die ik in een groep creëer, de rake vragen die ik weet te stellen, mijn enthousiasme, en niet te vergeten:
Ik hou ervan als er af en toe flink gelachen mag worden.

Brenna Komen

Sinds begin 2021 ben ik werkzaam bij Welkomen Trainingen als administratief medewerker. Mijn hoofdtaken bestaan uit de verzorging van de gehele administratie en het voorbereiden, regelen, en organiseren van de trainingen, zowel online als op locatie. 

Tevens ben ik verantwoordelijk voor de communicatie van Welkomen Trainingen. Ik sta voor u klaar voor het beantwoorden van uw vragen via de e-mail en voor het regelen van alles rondom uw aanmelding voor een van onze trainingen. Hiernaast is de website en de social media een belangrijke taak voor de communicatie en de organisatie, die ik graag uitvoer.