Belevingswereld van mensen met borderline

Programma

Deze training gaat in op de belevingswereld van iemand met een borderline, een persoonlijkheidsstoornis of impulsbeheersingsstoornis. Wat is borderline,
persoonlijkheidsstoornissen of impulsstoornissen? Wat betekent het voor de cliënt om een dergelijke stoornis te hebben? Welke problemen kan men tegen komen in het dagelijkse leven? Wat betekent dit voor de communicatie? En wat betekent dit voor de mentor/bewindvoerder/curator?

De training is bedoeld om de deelnemers meer inzicht te geven in deze stoornissen en zich daarbij bewust te worden van hun eigen rol en houding. Het ochtend gedeelte wordt voornamelijk benut voor de theoretische achtergronden. Het middagprogramma staat in het teken van een verdieping van de communicatievaardigheden.

De training bestaat naast een theoretische uiteenzetting uit verschillende werkvormen, communicatie oefeningen en is praktijkgericht. Zo wordt er gebruik gemaakt van verhalen, visualisatie oefeningen en worden heldere handvaten voor de communicatie gegeven. 

Datum: vrijdag 22 november 2024 (09:00 – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 400,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).         Leden NBBI €360,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en lunch).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus 6 PE punten/uren en NBBI, NBPM en NBPB  8 PE punten/uren.

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.