Time Management

Programma

Time Management: hoe krijg je al je werk gedaan?
Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig het gevoel overbelast te zijn en onvoldoende tijd te hebben om alles gedaan te krijgen. De paradox van het nieuwe millennium is dat de kwaliteit van leven is verbeterd maar dat tegelijkertijd het stressniveau is toegenomen omdat het ons ontbreekt aan de middelen om de toegenomen werklast aan te kunnen. De vele mogelijkheden en kansen brengen de druk van besluitvorming en keuzes met zich mee. Ook veel professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren gaan hieronder gebukt en weten niet wat ze eraan kunnen doen.

Structuur helpt om je hoofd vrij te maken
Timemanagement is een breed begrip en kent vele invalshoeken en methoden. In deze training krijg je een praktische manier uitgelegd om op een efficiënte en doeltreffende manier taken gedaan te krijgen en je hoofd leeg te maken.

Het begint bij weten wat je primaire taken zijn
Niet alles wat bij jou op je bord komt, is automatisch een taak die jij moet uitvoeren. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk blijkt dat veel professionals in de dienstverlening maar moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen. Als je weet wat je taak is, kun je eenvoudiger en vriendelijker een grens aangeven. We zullen daarom eerst stilstaan bij jouw taken als mentor, bewindvoerder en/of curator.

Doelstelling
Na afloop van de training weet je wat je taken zijn, hoe je grenzen moet aangeven en vooral hoe je je werk kunt structureren. Dit zal je enorm helpen om de werkdruk te verlagen en om het gevoel weg te nemen dat je taken laat liggen.

Data: vrijdag 14 juni 2024 (13:00 – 17:00 uur). 

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).   Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie: Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging PBI, VeWeVe, NBBI, NBPM en NBPB  4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.