Wet Zorg en Dwang nader bekeken

Programma

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en NAH die onvrijwillige zorg krijgen. Het uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’: onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer interne en externe deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.. 

Als bewindvoerder, curator of mentor heb je te maken met diverse wetgevingen in de zorg. Om je cliënt goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat de vertegenwoordiger op de hoogte is van de diverse wetgevingen.

De Wet Zorg en Dwang is zo n wet. In deze Wet Zorg en Dwang (WZD) gaat over onvrijwillige zorg die geboden wordt, ook wel de wet over vrijheid en veiligheid. Maar wanneer gaat deze maatregel dan in? Wat is je rol als wettelijk vertegenwoordiger? Wat heb je te zeggen en waarom ben je bij deze besprekingen? Hoe vaak is een evaluatie?

Deze training richt zich op al deze vraag en op nog meer over wat van je verwacht wordt als vertegenwoordiger mbt de Wet zorg en dwang. Tijdens deze training krijgt de wettelijk vertegenwoordiger een inkijk in deze wetgeving. Wat betekent deze wetgeving voor de cliënt en de daarbij horende zorg? Welke rechten en plichten zijn er verankerd in deze wetgeving?

Deze training wordt gegeven in samenwerking met een gedragsdeskundige.

Datum: vrijdag 13 september 2024 (13:00 – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 225,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).  Leden NBBI €200,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB 4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.