Wet Zorg en Dwang nader bekeken

Programma

In ons land mag aan mensen geen zorg worden opgelegd, uitzonderingen worden bij wet geregeld. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie), die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd maakt het mogelijk dat aan cliënten met dementie of cliënten met een verstandelijke beperking tegen hun wil zorg wordt gegeven, maar stelt daar wel regels aan.

Als bewindvoerder, curator of mentor heb je te maken met diverse wetgevingen in de zorg. Om je cliënt goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat de vertegenwoordiger op de hoogte is van de diverse wetgevingen. Deze training richt zich op de Wet zorg en dwang. Tijdens deze training krijgt de wettelijk vertegenwoordiger een inkijk in deze wetgeving. Wat betekent deze wetgeving voor de cliënt en de daarbij horende zorg? Welke rechten en plichten zijn er verankerd in deze wetgeving? En welke rol heb je als wettelijk vertegenwoordiger in de wetgeving?

Deze training wordt gegeven in samenwerking met een gedragsdeskundige.

Datum: vrijdag 22 september 2023 (13:00 – 17:00 uur).

Kosten per deelnemer per training: € 190,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).  Leden NBBI €175,- (Exclusief btw, inclusief syllabus, certificaat en koffie/thee).

Locatie:  Amsterdam.

Aantal deelnemers: Minimaal 8 deelnemers, maximaal 16 deelnemers per training.

Scholingspunten: Puntentoekenning Permanente Educatie Branchevereniging Horus, NBBI, NBPM en NBPB 4 PE punten/uren

Aanmelding: Klik hier

Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief.

 

Alle professionele mentoren, bewindvoerders en curatoren die reeds actief zijn of net zijn aangesteld, krijgen met deze trainingen een extra theoretisch kader en praktische handvatten om hun werk op een hoger plan te tillen. Tevens bieden de trainingen voldoende ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen over de thema’s die worden behandeld. Na afloop van de training is elke deelnemer in staat om de kennis en vaardigheden die zijn opgedaan, direct in de praktijk te brengen.